پیرمرد آبدانانی با 130 سال سن، اهل و ساكن روستای »جابر انصار« این شهرستان در سلامت كامل زندگی می كند. به گزارش ایرنا، »'امین رضایی'« هم اكنون مشغول سپری كردن زندگی عادی خود است. وی می گوید: 98سال عمرخود را در مناطق عشایری گذرانده و به جز نان محلی، روغن حیوانی، مرغ و تخم مرغ محلی و لبنیات هیچ غذای دیگری نمی خورد.
این پیرمرد روستایی كه دو جنگ جهانی اول و دوم را به یاد دارد در سال 1305بنا و معمار اولین ساختمانهای شهر آبدانان و خیابان نادری اهواز بوده است.
وی می گوید: در آن زمان به جز چند كپر فرسوده هیچ بنایی دراین دو شهر وجود نداشت.
این پیرمرد كه به زبانهای عربی و انگلیسی آشناست، راز طول عمر خود را فعالیت زیاد و مصرف غذاهای طبیعی عنوان می كند و می افزاید: اگر زندگی عشایری را ادامه می‌دادم، 50 سال دیگر نیز عمر می كردم.
پیرترین مرد آبدانان از استخوان های سالمی برخوردار است بطوریكه در سن 128سالگی شكستگی پای وی در كمترین زمان بهبود یافت.
وی از تنها همسرش، دارای 85 فرزند، نوه، نتیجه و نبیره است. امین رضایی از اشتهای خوبی برخوردار است وغم انگیزترین دوران زندگیش را فوت همسرش عنوان می كند.
شوخ طبعی، هوش بالا، صله ارحام و مصلح بودن ازشاخصه های این پیرمرد آبدانانی است
.

نوشته شده توسط هانیس در ساعت | لینک ثابت |